Kostnadsfri hjälp/arvode

Offentligt biträde/ offentlig försvarare/ målsägandebiträde

Om du är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till en försvarare eller ett målsägandebiträde. Du har då rätt att själv välja försvarare eller målsägandebiträde trots att kostnaden stannar på staten. (Det ska noteras att en misstänkt som döms till brott till viss del kan bli återbetalningsskyldig till staten för försvararens arbete).

Om du är asylsökande eller riskerar att utvisas ur Sverige kan du ha rätt till ett offentligt biträde. Du har då själv rätt att välja ditt offentliga biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet stannar på staten.

Om du tvångsvårdas, riskerar tvångsvård eller riskerar att få ditt barn omhändertaget i enlighet med tvångsvårdslagarna har du i allmänhet rätt till ett offentligt biträde. Du kan då ha rätt att välja ditt eget offentliga biträde. Kostnaden för ett offentligt biträde stannar även i det här fallet på staten.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil.

Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part och du måste ha tecknat försäkringen innan tvisten uppstod. Varje försäkring kan dock ha fler villkor. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte har rättsskydd genom din försäkring kan du i vissa fall ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala för rådgivningen eller för delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter såsom tolk. Beroende på ärendetyp och din ålder är reglerna för rättshjälp olika.

Som vuxen ska du i regel, för att få rättshjälp, ha haft minst en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Rådgivningsavgiften betalar du själv och är för närvarande 1678kr per timme.

Nedsättning av rådgivningsavgiften

I vissa ärenden, såsom migrationsärenden, har du dock rätt till nedsättning av rådgivningsavgiften under två timmar. Det förutsätter dock att du har en inkomst som är lägre än 75 000 kronor/år. En person som önskar rådgivning kan således i vissa fall erhålla sådan i två timmar till halva timkostnadsnormen.

År 2017 är timkostnadsnormen 1 678 kr. Vad gäller barn under 18 år som saknar inkomst har de rätt till nedsättning med hela beloppet för rådgivning som avser maximalt två timmar. Om du behöver tolk kan vi i fall där nedsättning av rådgivningsavgiften är vid handen boka sådan utan kostnad för dig.

Vi ansöker om rättshjälp och tolkersättning. Vill du veta om du omfattas av reglerna om rättshjälp eller nedsättning av rådgivningsavgiften får du gärna kontakta oss.

Övriga priser

Vill du veta mer om våra priser kontakta gärna oss per mail kontakt@aenystrom.se.

Kontakta oss för rådgivning