Föreläsningar

En vilja att förmedla kunskap

Att lära sig mer om juridik är inte bara givande utan också många gånger en förutsättning för ett välfungerade rättssamhälle. Vår önskan är att sprida den kunskap vi besitter varför vi, förutom att arbeta direkt med klienter även erbjuder olika typer av föreläsningar som kan anpassas för advokater/jurister, skolor, myndigheter, organisationer eller intresserade grupper av privatpersoner. Vi föreläser främst inom migration och mänskliga rättigheter men kan även erbjuda andra typer av föreläsningar enligt önskemål.

Kontakta oss för rådgivning