Tvångsvård

Ett engagerat och kunnigt biträde

Behövs det ett offentligt biträde eller ombud i ett mål som hänför till sig någon av tvångsvårdslagarna ( LVU, LVM, LPT eller LRV) är vi rätt byrå att vända sig till. Vi har inte bara lång erfarenhet av denna typ av mål utan även en mycket hög kunskapsnivå och ett djupt engagemang för våra klienter.

Kontakta oss för rådgivning